Wyprawy planowane

XXV Ogólnopolski Rajd Górski Służb Mundurowych resortu spraw wewnętrznych „Szczyrk 2017”

a) miejsce: Szczyrk, woj. śląskie

b) termin: 26-30 września 2017

c) ilość uczestników: 350-400 osób

d) organizator: Komitet Organizacyjny pod kierunkiem Grzegorza Serbakowskiego

Uwaga: Honorowy patronat Komendanta Głównego Policji i Komendanta Głównego Straży Granicznej.