Spotkania

Zapraszamy wszystkich chętnych na cykliczne spotkania klubu – o terminie napiszemy.