Odznaka krajoznawczo-turystyczna PTTK „Szlakami Obrońców Granic”

Odznaka krajoznawczo-turystyczna PTTK „Szlakami Obrońców Granic”

W czerwcu Zarząd Główny PTTK
zatwierdził Regulamin Odznaki krajoznawczo-turystycznej PTTK
Szlakami Obrońców Granic„.

Odznakę można zdobywać od dnia 24.06.2011 roku

Regulamin Odznaki Szlakami Obrońców Granic 2013

odznaka