Zarząd klubu

Władze Koła (kadencja 2016-2020)

Zarząd Koła – prezes – kol. mjr SG Artur Ochał (tel. 662274276),

                   wiceprezes – kol. chor SG Izabela Bochen,

                   Sekretarz d/s skarbu – mjr SG Dorota Jarocha,

                  

Komisja Rewizyjna – prezes mjr SG Dagmara Taracińska,

                  członkowie: kol. Radosław Bochen, kol. Mariusz Strelczuk