Trochę historii

Kilka słów o historii Koła PTTK nr 39 w Szczecinie.

 

Początki koła związane są z inicjatywą żołnierzy i pracowników Pomorskiej Brygady WOP, którzy złączeni wspólną pasją na początku lat sześćdziesiątych zawiązali Koło PTTK nr 39. Pierwszym prezesem w 1963 roku został Czesław Biały, jednak w tych pierwszych latach koło nie przejawiało większej aktywności. Dopiero na początku lat siedemdziesiątych, w czasie prezesury Lucjana Sękowskiego nastąpiło ożywienie ruchu turystycznego wśród pograniczników. W tym czasie do koła dołączyli m.in. Andrzej Selega,  ś.p. Antoni Kłosiński, Józef Smolański czy Piotr Auruszkiewicz z żoną Gizelą. W działalność turystyczną włączono również żołnierzy służby zasadniczej. W tych też czasach powstała tradycja uczestnictwa koła w rajdach górskich „Szlakami Walk Żołnierzy WOP”, który obecnie nazywany jest rajdem „Szlakami Obrońców Granic”. Już pierwszy wyjazd drużyny kpr. Jerzego Jasieczka zakończył się sukcesem i uzyskaniem pucharu dowódcy WOP. Również w kolejnych latach koło zajmowało dobre miejsca i zdobywało trofea w tym, w 1982 roku to najważniejsze: „Karpatczyka” na własność za trzykrotne zajęcie pierwszego miejsca. Koło było także organizatorem zlotów i rajdów po pograniczu, a aktyw koła wielokrotnie wyróżniany był przez dowództwo brygady (następnie oddziału) i zarządy Wojewódzki i Główny PTTK: w 1977 roku – Dyplomem PTTK, w 1997 Srebrną a w 2005 Złotą Honorową Odznaką PTTK. Warto wspomnieć, że w 1995 roku Pomorski Oddział SG został odznaczony Medalem PTTK „za pomoc i współpracę”.

W międzyczasie do koła dołączali inni miłośnicy turystyki, spośród których należałoby wspomnieć kol.: Andrzeja Selegę, Krzysztofa Wachowicza, Józefa Smolańskiego, Jana Jankowskiego, Wiesława Rusaka, Ryszarda Blicharskiego, Wojtka Przybyszewskiego oraz Jacka Ogrodowicza. W 1991 roku wraz z rozformowaniem Wojsk Ochrony Pogranicza i utworzeniem Straży Granicznej, zmiany dotknęły również koło. Ze służby odeszło wielu doświadczonych żołnierzy – turystów, koło straciło swój „masowy” charakter, gdyż liczba z blisko 400 członków spadła zaledwie do kilkunastu. Koło PTTK nr 39 od tego czasu działało przy Pomorskim Oddziale SG w Szczecinie. Niewątpliwie był to okres kryzysu, ale nie oznaczał jeszcze upadku koła, bo już w 1994 roku jego członkowie jako drużyna Pomorskiego Oddziału SG zajęła 1 miejsce na XXIII Rajdzie Górskim „Szlakami Obrońców Granic” i zdobyła „Karpatczyka”. Przez kolejne lata członkowie koła, głównie funkcjonariusze zawodowi SG brali aktywny udział w głównych imprezach organizowanych przez Komisję Resortu Spraw Wewnętrznych tj. zlotach aktywu turystycznego, rajdach górskich „Szlakami Obrońców Granic” oraz turystycznych spotkaniach policji. Od wielu lat na imprezach tych znani jesteśmy jako „Gryfici”.

Od 2010 roku, w związku z rozformowaniem Pomorskiego Oddziału SG, koło działa przy Placówce SG w Szczecinie. W ostatnich latach powoli wzrasta również liczba członków tj. z 10 w 2005 roku do 36 na koniec 2012 roku. Zauważalne jest również coraz większa chęć do uprawiania turystyki rodzinnej, wspólnie z naszymi dziećmi i znajomymi. Aktualnie jesteśmy jednym z 19 kół turystycznych związanych z Resortem Spraw Wewnętrznych i jednym z trzech działających przy Straży Granicznej. Prezesem Koła PTTK nr 39 przez ostatnie ćwierćwiecze tj. w latach 1988-2013 był kol. Józef Smolański.              

opr. Artur Ochał.