Skalne Pleso na Słowacji

Wysokie Tatry

Beskidy - Skrzyczne

Dolina Cicha w Tatrach

Beskidy - hala Zyndranowa

 

Sprawozdanie z działalności krajoznawczo-turystycznej 2015

Sprawozdanie z działalności krajoznawczo-turystycznej

Koła PTTK nr 39 „Klub Górski” działającego przy Placówce SG w Szczecinie w 2015 r.

Miesiąc temu zakończył się 2015 rok – kolejny rok działalności naszego koła, stąd tak jak co roku należy się Wam kilka słów podsumowania, a zasadniczo krótkiego omówienia statystyki za ten czas.

W 2015 r. członkowie naszego koła byli organizatorami lub uczestniczyli w 26 imprezach turystyki kwalifikowanej, w tym 3 zagranicznych. Ogółem we wszystkich tych imprezach brało udział 362 osoby, oczywiście oprócz członków klubu liczba ta obejmuje także innych uczestników biorących udział w naszych imprezach. Niewątpliwie najważniejszym wydarzeniem dla naszego koła w minionym roku był XXIX Zlot Aktywu Turystycznego Resortu Spraw Wewnętrznych, który mamy nadzieję stał się w kraju naszą wizytówką. Podczas trzech kwietniowych dni mieliśmy przyjemność gościć w Szczecinie 65 naszych przyjaciół z całej Polski. Staraliśmy sie pokazać im piękno naszego miasta oraz zaprzyjaźnionej z nami Stepnicy. Mamy nadzieję, że miło wspominają te wspólne chwile spędzone z nami w naszym mieście.

W 6 imprezach turystyki górskiej (w tym jednej zagranicznej), brało udział 48 członków naszego koła (w tym 13 dzieci). Oczywiście nie oznacza to, że mamy aż tylu członków, tylko to że niektórzy z nas jeździli w góry po kilka razy w roku. Najważniejsze, jest jednak to, że uda nam się pociągnąć z nami na wyjazdy nowe osoby i z tego się cieszymy (prawda Kasiu i Natalio?), choć zarazem smuci nas to, że niektórzy nie mogli lub nie chcieli z nami jechać w góry w minionym roku. Wśród imprez górskich najważniejsze wyjazdy to niewątpliwie czerwcowy: 44. Ogólnopolski Rajd Górski „Szlakami Obrońców Granic” Gorce 2015, gdzie zajęliśmy 2 miejsce w klasyfikacji rajdowej oraz 1 w konkursie  piosenki rajdowej. We wrześniu byliśmy na  XXIII Ogólnopolskim Rajdzie Górskim „Karkonosze 2015”, gdzie zajęliśmy 9 miejsce i 1 miejsce na festiwalu piosenki rajdowej. W sierpniu, 7 członków naszego koła brało udział w zagranicznej wyprawie Serbia 2015 w Góry Dynarskie (pasma Golija i Kapaonik). Wyjazd ten zorganizowało zaprzyjaźnione z nami Koło PTTK nr 8 – Klub Górski „Orły” z Warszawy. Ponadto symboliczny przedstawiciel naszego koła (Maciej) wziął udział w Zlocie Klubów Górskich PTTK w Pieninach. Tam gdzie jest turystyka górska są i punkty do GOT-u. W minionym roku sukcesy w kolejnych weryfikacjach odnieśli n/w. Najważniejsze trofeum 2015 r. to Odznaka GOT „Za Wytrwałość” po 10 latach kolejnych weryfikacji zdobyta przez kol. Wojtka, który nie poprzestaje na tym i już zweryfikował popularną w kolejnej turze zdobywania GOT. Pozostałe odznaki to: 2 małe złote GOT (Marek i Magda), 2 małe srebrne GOT (Justyna i Marcin), 4 małe brązowe GOT (Ewa, Julka, Ola i Ania) oraz 4 popularne GOT (Julka, Sylwia, Kasia i Ada). Wszystkim zdobywcom i zdobywającym życzymy dalszej wytrwałości.

W zakresie turystyki pieszej, nizinnej organizowaliśmy i braliśmy udział w 5 imprezach (głównie były to wycieczki), ale można do tego dodać jeszcze 3 imprezy na orientację, organizowane przez szczeciński Klub „Wiking”, w których uczestniczyła jedna z naszych klubowych rodzin no i jeszcze 2 wycieczki – zwiedzanie miasta: „Dzień Przewodnika” i „Z wizytą u carycy”.  Epizodycznie braliśmy udział w imprezach innych rodzajów turystyki: w 4 imprezach kolarskich – 19 uczestników (w tym 7 dzieci) m.in. w Polsko-Niemieckim Rajdzie Rowerowym Dobra – Blankensee; w 5 imprezach turystyki motorowej – 139 uczestników (w tym 20 dzieci), w tym dwie wycieczki zagraniczne do Berlina oraz w II Rajdzie Motorowym Resortu Spraw Wewnętrznych Nowe Skalmierzyce 2015.  Byliśmy także na jednym spływie kajakowym rzeką Obrą, który zorganizował nasz klubowy kol. Robert z Międzyrzecza (dziękujemy!). Popłynęło nas wtedy 15 osób (w tym 4 dzieci).

W zakresie zdobywania i weryfikacji odznak turystyczno-krajoznawczych to w minionym roku zdobyliśmy z tego co wiem: 1 brązową „Znam Szczecin” (Weronika), 1 brązową kolarską KOT (Artur), 4 odznaki krajoznawcze „Ostróżko” (Ochałowie),  3 odznaki TM MOT i MOT (Ochałowie), 1 odznaka „Szlakami Obrońców Granic”, 2 Młodzieżowe Odznaki Krajoznawcze (MOK).

Nie ma co ukrywać, nie wszystko nam się udało w minionym roku. Z różnych względów musieliśmy zrezygnować z organizacji rajdu „Jesień na Pograniczu”. Nie wypalił spływ „Meandry Iny” oraz wycieczka rowerowa do Polic. Nie było także zabawy andrzejkowej. Ale w to miejsce staraliśmy się zorganizować coś „zastępczego” np. wspólne „Kolędowanie z Gryfitami” w grudniu 2015 r.. Jeszcze jedna statystyka: było nas w kole w 2015 r. – 37 „legalnych” członków, w tym 17 osób to emeryci, młodzież i dzieci (składka ulgowa). Dodatkowo było jeszcze 8 osób, które wcześniej były członkami koła, ale „zastanawiały” się nad opłaceniem kolejnych składek członkowskich. No to chyba wystarczy tej statystyki.

Na koniec sprawozdania jeszcze miłe akcenty. Na wniosek naszego koła, pozytywnie zaopiniowanego przez zarząd oddziału, Zarząd Główny PTTK nadał Urzędowi Miasta i Gminy Stepnica honorowy Medal „Za pomoc i współpracę”, będący naszym podziękowaniem za pomoc udzieloną w organizacji zlotu Aktywu Turystycznego.

W 2015 r. za działalność turystyczno-krajoznawczą wyróżnieni zostali n/w członkowie koła: przez ZG PTTK: Jacek Ogrodowicz, Henryk Talwik, Ela Adamus – brązowymi Odznakami „Zasłużony w pracy PTTK wśród młodzieży”; przez ZG ROS PTTK – kol. Izabela Bochen, Dagmara Taracińska, Katarzyna Kwaśniak i Hanna Ochał odznaką honorową „Za rozwój turystyki i krajoznawstwa”. Swoje uprawnienia kadry społecznej w 2015 r. poszerzył kol. Artur Ochał, który został przodownikiem turystyki motorowej.

Wszystkim klubowiczom i sympatykom życzę tak udanego sezonu turystycznego jak poprzedni.                                 Artur Ochał, prezes Zarządu Koła PTTK nr 39 – „Klub Górski”